Wat zijn de regels m.b.t. annuleren?

  • Indien de annulatie meer dan 6 maanden voor de begindatum van de huurperiode valt: 15% van het huurbedrag blijft verschuldigd
  • Indien de annulatie tussen 6 maanden en 8 weken voor de begindatum van de huurperiode valt: 30% van het huurbedrag blijft verschuldigd
  • Indien de annulatie tussen 8 weken en 1 week voor de begindatum van de huurperiode valt: 75% van het huurbedrag blijft verschuldigd
  • Indien de annulatie op 1 week of minder voor de begindatum van de huurperiode valt (of indien de huurperiode al is ingegaan): 100% van het huurbedrag blijft verschuldigd

Een verzoek tot annulering moet altijd schriftelijk gebeuren.
In geval van overmacht zoals brand, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden e.d. kan de verhuurder zonder schadevergoeding de huur annuleren.
Indien de verhuurder gedwongen zou zijn om -buiten haar schuld- te annuleren, zal de huurder het reeds betaalde gedeelte van de huursom terugkrijgen. In dit geval doet de huurder afstand van verdere rechten.